Our Blog

Historie cvičení jógy

 

Slovo JÓGA má v sobě význam spojení, což naznačuje integraci všech částí lidské bytosti – harmonie na všech úrovních.

Kam zasahují jógy nelze jednoznačně říci a označit. Obecně se její původ spojuje s védskými texty, jejichž nejstarší části pocházejí z doby kolem roku 2500 př. n. l.

V prvopočátku se učení jógy předávalo pouze ústně, poté byly sepsány védy a vznikly rytiny postav v jógových pozicích.

Vnímání jógy je tak různorodé a má široký záběr, že ještě nikdy nevzniklo žádné jednotné komplexní dílo.

Je několik cest a stylů jógy /Karma, Bhaki, Džaňána, Hatha, Power, Aštanga, Vinyasa aj. / a existují také různorodé komentáře významných filosofů, kteří cíle jogy a různorodé cesty a směry dopodrobna popisují.

Někteří jedinci vyznávají filozofii jednoty a ostatní duality:
1. Advaitisté – sjednocení jednotlivce s nejvyšší podstatou
2. Advaitisté – uvědomění si svého postoje vůči Bohu – podřízenost

Mudrc Pataňdžali /200 př.n.l./ definoval jogu, jako metodu zklidnění vědomé mysli a konstruktivního ovládnutí duševní a fyzické energie.No Responses

You must be logged in to post a comment.