Our Blog

Historie metody Pilates

 

Pilatesova metoda

 

Zakladatel: Joseph Huberus Pilates, naturalizovaný Američan německého původu

Zdravotní stránka: trpěl v dětství křivicí, revmatickou horečkou a astmatem

Vývoj Pilates metody:

J. H. Pilates svou silnou motivací, aby byl co nejsilnější a nejzdravější prostudoval již v mládí spoustu významných materiálů a především CVIČIL!!
Postupně se z něho stal všestranný sportovec a v plné svěžesti se dožil požehnaného věku 87 roků. Zastával názor, že pružnost a lehkost dětských pohybů je schopnost, kterou není třeba postupem doby ztrácet. Jediným důvodem, proč jsme v dospělosti méně ohební a nemotornější, je kumulace nevhodných pohybových návyků a špatné držení těla. Domníval se, že pokud bereme své zdraví vážně, dokážeme se těchto návyků lepší sebekontrolou zbavit. Je nutno docílit toho, aby svaly pracovaly pod naší vědomou kontrolou a nepodléhaly návykům vzniklým zanedbáním a nevšímavostí.

Joseph Pilates vypracoval postupem let originální sestavu cvičení, o jejíž účinnosti se přesvědčili nejen tanečníci, sportovci, lidé v rekonvalescenci po úrazech, ale i široká veřejnost. Pilates sám označoval své cvičební programy názvem kontrologie.

 

Video:No Responses

You must be logged in to post a comment.