Our Blog

Jógový dech

Dech brániční – „břišní dech“

Při nádechu se bránice (plochý sval oddělující břišní a hrudní dutinu) pohybuje směrem dolů a stlačuje břišní orgány, funguje jako píst. Tím se do plic nasává vzduch a břišní stěna se vyklene. Při výdechu se naopak břišní svaly stahují a vytlačují bránici nahoru, čímž se vzduch z plic vypuzuje. Brániční dech umožňuje plné využití kapacity plic, přirozeným způsobem.

 

Dech hrudní

Nádech rozpíná žebra a hrudník se rozvírá, výdech navrací žebra opět do původního postavení. Při nácviku tohoto dechu si můžeme představit kapra a jeho žábra .
V tomto případě se vzduch dostává do středních oblastí plic a není tak plnohodnotný, jako brániční dech. Břišní stěna zůstává neměnná. Tento způsob dýchání je rychlejší a často ho využíváme např. při stresových situacích.

 

Dech podklíčkový

Vzduch proudí do hrotů plic, a jelikož většina z nás techniku správného podklíčkového dechu neovládá, můžeme si způsobit astma či alergie. Jedná se o nejpovrchnější dech, který je nedostačující pro řádné fungování organismu. Nádech zvedá horní část hrudníku s klíčními kostmi, výdech navrací hrudník do původní pozice.
Prožíváme-li strach, nervozitu, často tento dech využíváme, nepouštíme vzduch do spodní části trupu, což způsobuje nedostatečné okysličení našeho organismu

 

Plný jógový dech

Na základě zvládnutí všech výše uvedených typů dechu můžeme praktikovat „plynulou vlnu“.
Jedná se o plný jógový dech, který probíhá v cyklu: nádech zezdola nahoru, výdech seshora dolů.
Při plném jógovém dechu nejde o tyto vlny, ale o to, abychom se nadechli tak, že využijeme kapacitu celých plic.
Již prosté uvědomění si svého dechu má pro nás zklidňující efekt a zároveň v průběhu tohoto procesu čerpáme potřebnou energii pro další radosti, které nám život nabízí.

 

Techniky dýchání podporují takzvané mudry, pozice prstů rukou. Např. prsty se dotýkají svými špičkami, tak dýcháme více do přední části atd.
Více: http://zivotni-energie.cz/mudry-mudry-prstu.html#id01

 

Závěrem bych chtěla podotknout, abychom nepodceňovali důležitost nácviku dechu. Nedostatečná kontrola dýchacích svalů a špatně řízené pohyby či nadměrné úsilí /křečovitost/ způsobí špatné nastavení dechového režimu /není zajištěna plynulost dechu, neschopnost dýchání nosními dírkami aj. /.

 
 

„We can begin to change the way our bodies function by changing the way we breathe“.

 
 No Responses

You must be logged in to post a comment.