Our Blog

Principy metody Pilates

PILATES metoda respektuje šest základních principů:

 

Koncentrace – Concentration
Koncentrace a řízení prováděného pohybu je především důležité z hlediska změny špatných pohybových návyků a tím přeprogramování na správný = zdravý režim našeho těla, tzn. optimální pohyb ve vztahu s aktuálním zdravotním stavem.

 

Vědomá kontrola – Control
Kontrola při provádění pohybu je nejen důležitá při cvičení Pilates, ale i v běžném životě, tím předcházíme i případným úrazům. Prostřednictvím kontrolovaného pohybu rozvíjíme naše možnosti: sílu, flexibilitu a plynulé dýchání, jedině tak, můžeme efektivně pracovat na své fyzické stránce.

 

Střed těla – Core /Power house/
Střed těla = základní kámen pro stavbu zdravě fungujícího těla jedince.
Souhra níže uvedených svalů CORE zajistí pevnou základnu pro provedení zdravého pohybu při každodenním zatížení.

 

Core:
Příčný břišní sval – m. transverus abdominis
Pánevní dno – diaphragma pelvis
Bránice – diaphragma
Svaly podél páteře – m. multifidi

 

Dech – Breath
Dech je nejvýznamnější pro upevnění hlubokého stabilizačního svalového systému.
Povrchové dýchání nikterak nepomůže aktivaci bránice, proto je nezbytné se nejprve naučit správnému bráničnímu dýchání a také aktivací pomocných nádechových svalů prostřednictvím dechu laterárního /interkostální nebo-li mezižeberní/. Nácvikem správného dýchání způsobíme změny v držení těla, ustoupí bolesti v bederní oblasti, dojde k napřímení páteře atd.
Na plynulé a správné dýchání často zapomínáme a bereme, jako samozřejmost.
Nezapomeňme: „ Nádechem život začíná, výdechem život končí“

 

Plynulost – Flow
Plynulost pohybu a plynulost dechu spolu úzce souvisí. Rozvíjí a respektují naše svalové možnosti /stah, protažení/ Plynulost pohybu je důležitá při provádění jakéhokoli tréninku a taktéž podporuje ladnost, pohyblivost těla.

 

Přesnost- Precision
Dokonalé provedení pozice, bez ohledu na „náročnost“, je to nejlepší, čeho člověk může při tréninku dosáhnout. Zdravotně funkční cvičení je proces vnímání svého těla a jeho přesné vedení do jednotlivých pozic spolu se zapojením dechu.

 

Mezi další dva doplňující principy patří rutina a izolace.No Responses

You must be logged in to post a comment.